Uppslagsord     Ordtyp     Huvudord     Spalt  
Visar 25 träffar åt gången (visar 1-25).
BLIFVA FÖRE fb BLIFVA B3199
FÖRE.sbst huv   F2516
~FÖRE huv   F2517
FÖRE.prep_adv_konj huv   F2521
FÖRE~ huv   F2522
FÖRE~BINDA huv   F2525
FÖRE~BUD huv   F2527
FÖRE~DAGERS huv   F2531
FÖRE~DRAGA huv   F2534
FÖRE~FINNA huv   F2536
FÖRE~GIVA huv   F2539
FÖRE~GÅS huv   F2544
FÖRE~HÅLLA huv   F2548
FÖRE~KOMMA huv   F2555
FÖRE~LIGGA huv   F2555
FÖRE~LÄGGA huv   F2559
FÖRE~LÖPA huv   F2562
FÖRE~MIDDAG huv   F2564
FÖRE~MÅLA huv   F2565
FÖRE~NÄMNA huv   F2580
FÖRE~RYCKA huv   F2581
FÖRE~SEGLA huv   F2584
FÖRE~SKUDDA huv   F2587
FÖRE~SLÅ huv   F2589
FÖRE~STÄLLNING huv   F2609

Svenska Akademiens ordbok 2017-02-20 E-post: OSA-projektet.