Svenska Akademiens ordbok Hem

Projektet O·S·A

(Svenska Akademiens ordbok i databasform)

Inom projektet O·S·A arbetar vi om SAOB till en välstrukturerad databas. Den främsta anledningen till denna omarbetning är att göra ordboken mer tillgänglig för språkvetenskaplig forskning. Databasen kan också användas som stöd i ordboksredaktionens arbete som underlag för nya upplagor av ordboken.

Den första fasen av projektet O·S·A utgjordes av optisk inläsning av de tryckta volymerna. Detta arbete startade år 1983 och är nu avslutat.

Den andra huvudfasen bestod i ett omfattande arbete för att blottlägga strukturen i artiklarna, d.v.s. att identifiera de olika informationskategorierna och sedan märka upp gränserna mellan dessa i texten. I samband med detta har vi rensat bort massor med fel från inläsningsfasen, men det kräver inte någon större bekantskap med SAOB på nätet för att upptäcka att mycket återstår.

Projektet finansieras av Svenska Akademien.

OSA-databasen finns sedan i maj 1997 tillgänglig på Internet. Webbadressen är: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Litteratur om OSA-projektet

Projektgrupp

Nuvarande projektgrupp:

Rudolf Rydstedt (projektledare), Annika Kjellandsson, Yvonne Cederholm.

F.d. medarbetare:

Sture Allén, Ola Berg, Paul Carlsson, Sven-Göran Malmgren, Susanne Mankner, Daniel Berg, Ulla Martinsson, Birgitta Barenkob, Maria Toporowska-Gronostaj, Barbro Medveczky, Marianne Larsson, Sofie Johansson-Kokkinakis, Mickel Grönroos, Lena Rogström.

Adress

Språkdata, Institutionen för svenska språket
Göteborgs universitet
Institutionen för svenska språket
OSA-projektet
Box 200, SE-405 30 GÖTEBORG
Telefon: 031-773 44 63 (Rudolf Rydstedt)
Telefax: 031-773 44 55
Senast uppdaterad: 2010-08-19 OSA-projektet .