Svenska Akademiens ordbok
Allmän information
Om SAOB
Om OSA-projektet
Om SAOL
Om skillnaden mellan SAOB och SAOL
Litteratur om SAOB/OSA
Stavning i SAOB/SAOL
Förkortningar i SAOB
Bruklighetsmarkörer i SAOB
Uttal i SAOB

Dagens ord: SINKA sbst5
Sökning på uppslagsord
Sökning på etymologi
Sökning på fackområde
Bibliografisk sökning
Avancerad sökning
Fritextsökning

Nyheter

A–TÖVLA
Bokstaven T är komplett (september 2014).

Ny fritextsökning

Fritextsökningen är kraftigt omarbetad. (augusti 2010)

A–TYNA
Häfte 369–373 med orden TRIVSEL–TYNA (juli 2009).

Statistik över SAOB
(se ovan) Statistik över antalet huvudord, sammansättningar, avledningar etc. (november 2008)


Tekniskt underhåll

Onsdagar 8.00-9.30 är inte Språkdatas servrar tillgängliga p.g.a tekniskt underhåll.