Akademiens logga, krans

Den nya webb-versionen finns nu tillgänglig på adressen www.saob.se


SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK

(A–TÖVLA)

Bild på ordböcker

På Internet sedan 1997


Denna webb-version av Svenska Akademiens ordbok är avslutad i och med bokstaven T.
Sidan kommer fortsättningsvis inte att uppdateras men ändå hållas tillgänglig, då den för närvarande fyller ett stort lexikografiskt hål och blivit ett välkänt hjälpmedel långt utanför språkvetarnas krets.