Svenska Akademiens ordbok Hem

Projektet O·S·A

(Svenska Akademiens ordbok i databasform)

Projektet O·S·A har arbeta om SAOB till en välstrukturerad databas. Den främsta anledningen till denna omarbetning var att göra ordboken mer tillgänglig för språkvetenskaplig forskning. Databasen kan också användas som stöd i ordboksredaktionens arbete som underlag för nya upplagor av ordboken.

Den första fasen av projektet O·S·A utgjordes av optisk inläsning av de tryckta volymerna. Detta arbete startade år 1983.

Den andra huvudfasen bestod i ett omfattande arbete för att blottlägga strukturen i artiklarna, d.v.s. att identifiera de olika informationskategorierna och sedan märka upp gränserna mellan dessa i texten. I samband med detta har vi rensat bort massor med fel från inläsningsfasen, men det kräver inte någon större bekantskap med SAOB på nätet för att upptäcka att mycket återstår.

Projektet är nu i en underhållfas. Ingen nyinläggning av data görs.

Projektet finansieras av Svenska Akademien.

OSA-databasen finns sedan i maj 1997 tillgänglig på Internet och omfattar nu (våren 2015) bokstäverna A-T. Webbadressen är: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Litteratur om OSA-projektet

Projektgrupp

Nuvarande projektgrupp:

Monica von Martens (driftansvarig)

F.d. medarbetare:

Sture Allén, Ola Berg, Paul Carlsson, Sven-Göran Malmgren, Susanne Mankner, Daniel Berg, Ulla Martinsson, Birgitta Barenkob, Maria Toporowska-Gronostaj, Barbro Medveczky, Marianne Larsson, Sofie Johansson-Kokkinakis, Mickel Grönroos, Lena Rogström, Rudolf Rydstedt, Annika Kjellandsson, Yvonne Cederholm.

Adress

Lexikaliska institutet
Institutionen för svenska språket
Göteborgs universitet
OSA-projektet
Box 200, SE-405 30 GÖTEBORG
epost: osa@svenska.gu.se
Senast uppdaterad: 2015-04-14 Kontakt .