IMPERIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: I241; tryckår: 1933
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
IMPERIUM impe⁴rium, n.; best. imperlet; pl. imperier.
[jfr t. o. eng. imperium, ävensom eng. o. fr. empire: av lat. imperium, makt att befalla, högsta makten, av en härskare styrt, stort rike, den romerska staten, det romerska riket; till imperare, befalla (se IMPERATOR). – Jfr IMPERIAL, IMPERIALISM, IMPERIALIST]
[IMPERIUM 1]
1) folkrätt. statens höghetsrätt över statsområdet (territoriet), territorialhöghet. NF 1883. 2NF 12: 453 (1909).
[IMPERIUM 2]
2) kejsarrike. ANDERSSON 1845. STEFFEN Krig 1: 185 (1914; om Ryssland under tsartiden). ANDERSSON Drak. 28 (1926; om kinesiska kejsarriket). – bildl. Det svenska litteratursällskapet i Finland, det största i sin art inom det svenska språkets imperium. AHRENBERG Männ. 5: 204 (1910). KARLFELDT FIBell. 173 (1918).
[IMPERIUM 3]
3) världsfamnande storstat, särsk. om imperialistiskt styrd dylik stat; äv. allmännare: väldigt rike. För att imperialismens yttersta ideal skall vara förverkligat erfordras.. att hela världen är delad endast mellan imperier. STEFFEN Krig 2: 5 (1915). (Frankrikes) afrikanska imperium. ESSÉN Eur. 214 (1926).
[IMPERIUM 4]
4)
[efter eng. the Empire) Om det engelska världsväldet (England, dess kolonier o. dominions); med föregående adj. (det engelska, brittiska) l. abs., i best. form; stundom motsatt: England självt.
ESSÉN Eur. 84 1926. I alla delar av imperiet emotses konferensen (i Ottawa) med de största förväntningar. SvD(A) 1932, nr 196, s. 4.
Ssgr (4)
IMPERIE-KONFERENS konferens mellan representanter för det engelska imperiets olika delar rörande frågor som gälla hela imperiet. SvD(A) 1930 nr 300, s. 13.