JULKLAPP SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: J259; tryckår: 1934
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
JULKLAPP jω³l~klap² r. l. m. (() n. SERLACHIUS (1766, i boktitel), Posten 1768, s. 367) best. -en; pl. -ar l. (numera bl. i Finl.) -er (ZTOPELIUS 1828 hos VASENIUS Top. 1: 259, BLANCHE Våln. 381 1847; jfr BERGROTH FinlSv. 65 1916). ( jul- 1746 (: Julklapsband) osv. jule- 17661805)
[av JUL o: KLAPP. Benämmngen beror därpå att den i Sv. gm tyskt inflytande uppkomna seden att utdela julklappar (vilken i numera vanlig form knappast är äldre än midten av
1700-talet) anknutits till det gamla folkliga bruket att under julen efter klappning på dörren (l. fönstret) kasta in halmfigurer o. skämtgåvor i "stugan"]
[JULKLAPP 0]
om var särskild av de (vanl. paketerade o. med lack förseglade, ofta med verser på omslaget försedda) gåvor som på julaftonen(s kväll) givas till släktingar, vänner, tjänare o. d., ävensom om vid julen givna pänninggåvor, gratifikationer o. d. till anställd personal; julgåva. Vad önskar du dig i l. till julklapp? Få, giva, dela ut julklappar. NILSSON Festd Vard. 129 (enl. handl. fr.) (1741). LIND 1749. (Nyyrsgåvor äro numera brukliga nästan endast bland tjänstefolk) hvaremot Julklappar ibland vänner och förnämt folk blifvit mera gängse. SvdMerc. 1763, s. 6. Nu dracks the och aftonval åts, och därefter vankades julklappar. Fatab. 1909 s. 249 (1817). Den 4 december, "lackade jag julklapper". ZTOPELIUS 1838 hos VASENIUS Top. 1: 259. Jag (hinner) ej med annat än med att bittida och sent arbeta på Julklapper åt mor och systrar. BREMER Brev 1: 216 (1832). Julklappar en mängd, en hel korg full, med roliga verser. FHDAHLGREN 1846 hos DAHLGREN 2Ransäter 172. RelHStLehmann 166 1927. – särsk.
[JULKLAPP .a]
a) () närniande sig l. övergående i bet.: utdelning av julklappar. Jag var själf buden till Cedercreutz i afCon att hålla julklapp med vår familj. TERSMEDEN Mem. 1: 62 c. 1780. Därs. 6: 112 1786.
[JULKLAPP .b]
b) i oeg. l. bildl. anv. Glädjefullt och Hiärteligt Jule-Klapp af Then Dyre Guds Mannens Mårten Luthers Och.. Paul Gerhards Hugneliga Jule-Qväden Från Tyska och Latin på Svenska Språket öfversatt. SERLACHIUS (1766; boktitel. At få bref och tidningar ifrån Hr Archiatern är en behagelig juhlklapp och nyåhrsgåfva för mig. HÖPKEN 2: 19 (1768). Under en sådan.. julfärd var det .. (Z. Dunckers föräldrar) fingo till julklapp sin förstfödde. CYGNÆUS 2: 28 (1858). FALK Skolp. 33 (1903).
Ssgr
JULKLAPPS-BAND (enst., ) om biljett med julklappsvers, åtföljande en julklapp.
NORDENFLYCHT QT 1746 – 47, s. 157.
JULKLAPPS-KORG. korg vari julklappar äro hopsamlade före utdelningen. TAMM SammansOrd 59 (1900). Fatab. 1916j s. 55.
JULKLAPPS-LOTTERI. ()
[JULKLAPPS-LOTTERI.ssg 1]
1) om varulotteri med dragning strax före julen. VexiöBl. 1841, nr 51, s. 4.
[JULKLAPPS-LOTTERI.ssg 2]
2) lotteri för utdelning av julklappar. (Karl XIV Johan) behagade .. påminna sig min ringa person.. denna afton under det ett julklappslotteri drogs i hans egna rum. WINGÅRD Minn. 12: 30 (1850).
JULKLAPPS-RIM. == -VERS. Julpelle. Nyaste samling julklappsrim. (1858; boktitel). SvD(A) 1922, nr 336, s. 5.
JULKLAPPS-UTDELNING ~⁰²⁰. TAMM SammansOrd 5 (1900). NILSSON FestdVard. 132 (1925).
JULKLAPPS-VERS. om de (ofta mer l. mindre skämtsamma l. satiriska) verser som (vanl. skrivna på omslaget) åtfölja en julklapp; i sht i pl.; i sg. äv. med koll. bot.; stundom med föraktlig bibet. CRUSENSTOLPE Mor. 3: 125 (1841). Fästmännerna äro fullt sysselsatta med att skrifva julklappsversar. SöndN 1862, nr 45, s. 1. SCHÜCK VLittH 1: 574 (1900). Jag vill inte precis säga kärnlyrik men något ditåt, nämligen julklappsvers. BERGMAN Lappkojs 143 (1904).