KALENDARIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: K93; tryckår: 1935
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
KALENDARIUM kal¹enda⁴rium l. ¹⁰³⁰² (kalänndáriumm DALIN), n.; best. -let ( () i best. anv. utan slutartikel SthmTb. 25/10 1587, NORDIN i 2SAH 3: 141 (1802) ); pl. -ler. I ä. tid användes ordet äv. med lat. böjning: J Calendario. Ps. 1567, Kal. s. B 7 b. Calendaria och Almanacher. BraheBrevväxl. 11. 1:142 (1659) , Calendarii förbättrande. PH 2: 1381 (1739). Uti det gregorianiska Calendario. SCHENMARK ComputEcc. 27 (1759) , (förr ofta skrivet cal-)
[jfr t. kalendarium; av mlat. kalendarium, kalender (jfr senlat. kalendarium, förteckning på utestående fordringar, vilkas räntor förföllo den första dagen i månaden, skuldbok), av lat. kalenda, pl., den första dagen i månaden, av ovisst urspr.; möjl, eg.: nymåne, till ett calere, vara dold; jfr lat. occulere, dölja (se OCKULT). – Jfr KALENDER sbst., 2]
[KALENDARIUM 1]
1) == KALENDER sbst., 2 1; numera utom i b i sht i fråga om äldre förh. o. om själva förteckningen på årets dagar med astronomiska upplysningar o. d. vilken ingår i en kalender (se KALENDER sbst., 2 3) l. almanacka som äv. har annat innehåll. Then Suenska Psalmeboken förbätrat och med flere Songer formerat Ock Kalendarium. (1549; boktitel), Han icke wiste åtskilia Löggerdaghen ifrån Söndaghen, ty han förstodh sigh slätt intet på Calendarium. LINDNER Tijdh- fördr. ss (1641). 1. Calendarium som henger på wäggen. BoupptSthm 7/6 (1664). Swenskt åg runskt Calendarium. KROOK (1690; titel). (I M. Agricolas bönbok av 1544) ingick först ett calendarium med astronomiska tabeller och regler. SCHYBERGSON FinlH 1: 238 (1887). Statskalenderns kalendarium. Sthm 1:476 (1897). SvflumFörbSkr. 40:12 (1933). – särsk.
[KALENDARIUM 1.a]
a) (i sht i fråga om romersk-katolska förh.) om kalendarium med förteckning över kyrkans fester, helgondagarna o. d. Afsigten att .. utgifva ett Nordiskt Kalendarium för Medelåldern. HSH 1: Föret. 6 (1816). REUTERDAHL SKH II. 2:588 (1850). NF 1: 813 (1876). OJANSE (1907) i KalVallentun. 5. De medeltida kalendarierna från Skara. Scand. 1: 281 (1928; titel).
[KALENDARIUM 1.b]
b) (i fackspr.) om kalendarium där uppgifter iueddelas om den vanliga tidpunkten för vissa djurs första framträdande under året, växternas (trädens) lövsprickning, blomning, bladfälllling o. d. VetAH 1817, s. 143 (i fråga om insekter), Svamparnas Calendarium, FRIES BotUtfi. 3: 383 (1864). BotN 1915, s. 212.
[KALENDARIUM 2]
2) () == KALENDER sbst., 2 2. På Dominica Trinitatis näst komendes som är thenn 2 Junij, effther thett äldre Kalendarium. SthmTb. 25/10 1587, Kongl. Maj:t (har) funnit bäst vara, . , at här i Riket införa det förbättrade Calendarium, som eljest kallas det Gregorianska. PH5: 3180 (1752). LUNDSTRÖM LPGOthus 1–2: 44 (1893; i fråga om ä. förh.).