KAPUSCHONG SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: K507; tryckår: 1935
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
KAPUSCHONG kap¹ɯʃoŋ⁴ l. -uʃ-, r. l. m.; best. -en; pl. -er. ( caprichon 1771. kapu(s)chon (cap-) 1774–1910 (: capuchonhatt). kapu(s)chong (cap-) 1791 osv.)
[jfr ä. t., ä. eng. capuchon, av fr. capuchon, avledn. av cape (se KEP). – Jfr KAPOTT, sbst.¹, KAPPA, KAPUCIN]
[KAPUSCHONG 0]
påsformig huva som vanl. är fäst vid ett överplagg o. som efter behag kan dragas upp över huvudet l. bäras nedfälld bakåt som ett slags krage, bl. a. förekommande på munkkåpor o. på vissa slag av rägnkläder. DA 1771, nr 178, s. 3. En liten Kappa, hvarvid satt en Capuchon med band uti. Saml, 1774, s. 396. Sömnadsb. 505 (1915). jfr KAPUCIN-, RÄGN-, SIDEN-, SPETS-KAPUSCHONG m. fl.
Ssgr:
A
:
KAPUSCHONG-FODER. ( kapuschong- 1885 osv. kapuschongs- 1900–1929) foder i en kapuschong. Freja 1885, s. 169.
KAPUSCHONG-KAPPA, ( kapuschong- 1829 osv. kapuschongs- 1908) med kapuschong försedd (herr- l. dam)kappa. IILMONI (1829) hos HEINRICIUS Ilmoni 144. CRONHOLM Min- nesbl. 72 (1908).
KAPUSCHONG-MANTEL. (förr) med kapuschong försedd mantel. RYDBERG Myt. 2: 232 (1889). GRIMBERG VärldH 5: 15 (1931).
KAPUSCHONG-MUSKEL.
[efter nylat. musculus cucullaris]
(föga br.) anat. == KAPP-MUSKEL. WRETLIND Läk. 3: 35 (1895).
B
KAPUSCHONGS-FODER,
KAPUSCHONGS-KAPPA, se A.