KONSORTIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: K2160; tryckår: 1937
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
KONSORTIUM konsor⁴tsium, n.; best. -let; pl. -ier. (förr äv. skrivet con-)
[jfr t. kosortium, eng. consortium; av lat. consortium, sällskap, gemenskap, avledn. av consors (se KONSORT)]
[KONSORTIUM 0]
i sht handel. för viss affärstransaktion bildad sammanslutning (vanl. av mera tillfällig art) av personer (affärsmän) l. affärsföretag o. d. Bilda, sammansluta sig till ett konsortium. Lånet förmedlades genom ett konsortium av landets största banker. TT 1877, s. 183. Om enskilda konsortier eller kommmuner önska på egen bekostnad utvidga ett läroverk. LärovKomBet. 1884–85, 2: Bil. B, s. 65. SFS 1915, s. 37. SJÖBERG Kvart. 24 (1924). – Anm. Ordet anföres av SWEDBERG Schibb. 259 1716 i bet: delaktighet, gemenskap.
Ssgr
KONSORTIE-AVTAL ~⁰² l. ~²⁰. handel. Det är vanligen .. en ofta genom s. k. konsortieavtal sammanhållen grupp av större aktieägare, ur vilkas krets styrelsen (för bolaget) brukar utses. NordT 1931, s. 115.