KRITERIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: K2848; tryckår: 1938
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
KRITERIUM krite⁴rium, äv. ⁰³⁰² (kritériumm DALIN), n.; best. -iet; pl. -ier; förr äv. KRITERIE, r.; best. -ien; pl. -ier. (förr äv. skrivet cri-. kriterie 1806. kriterier (cri-), pl. 1795 osv. kriterium (cri-) 1810 osv.)
[jfr dan. o. t. kriterium, eng. criterium; av lat. criterium, liksom eng. criterion, av gr. κϱιτήϱιον, kännemärke o. d., till κϱιτής, domare besläktat med κϱίσις (se KRIS, sbst.¹)]
[KRITERIUM 1]
1) den bestämningtill l. egenskap hos ngt som tjänar ss. grundval för dess bedömande l. prövning; prövningsmedel, (avgörande) kännemärke l. kännetecken; indicium. LittT 1795, s. 71. De (finska) qväden, hvilka enligt alla inre criterier äro de äldsta. SvLitTidn. 1819, sp. 804. Hövlighet, utan fjäsk.. är kriteriet på god uppfostran. SvD(A) 1932, nr 210, s. 6. Det yttre kriterium på häradernas äganderätt, som uppbärandet av avgälderna innebar. Minnesskr1743Lag 2: 398 1934. särsk filos. det kännemärke på en föreställning l. ett omdöme enligt vilket dess sanning l. falskhet kan avgöras, sanningskriterium. TUDERUS Kiesewetter Log. 155 (1806). WIKNER Tank. 231 (1872). jfr SANNINGS-KRITERIUM.
[KRITERIUM 2]
2)
[sannol. efter motsv. anv. i d.]
ridk. viss försökslöpning som närmast är avsedd för prövning av de tvååriga hästarnas utsikter i den året därpå följande "derbylöpningen". NDA 1892, nr 160, s. 3 (i fråga om danska förh.). När vårt första "kriterium" reds. SD(A) 1918, nr 171, s. 3 (rubrik).