LUBB.sbst1 SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: L1114; tryckår: 1941
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
LUBB lub⁴, sbst.¹, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; vissa trakter äv. LUBBA lub³a², f. l. r.; best. -an; pl. -or. ( lub 1807. lubb 1794 osv. lubba 1859
[jfr ä. d. lubbe, d. lub, lubbe, isl. lubba. jfr äv. nor. dial. lubbefisk, lubbetorsk. eg. identiskt med LUBB, sbst.²]
[LUBB.sbst1 1]
1) torskfisken Brosmius brosme Ascan., brosme; äv. kallad vanlig lubb; äv. koll. VetAH 1794, s. 223. NILSSON Fauna 4: 97 (1855: Vanlig Lubb). GHT 1939, nr 184, s. 9.
[LUBB.sbst1 2]
2) i utvidgad anv. av 1, om vissa andra torskfiskar.
[LUBB.sbst1 2.a]
a)
Merlucius merlucius Lin. (Merlucius vulgaris Flem.), kummel (se KUMMEL, sbst.¹). SkandFisk. 148 1842.
[LUBB.sbst1 2.b]
b) () Gladus luscus Lin., bredtorsk, skäggtorsk. CEDERSTRÖM Fiskodl. 255 (1857).
[LUBB.sbst1 2.c]
c) () Gadus minutus O. F. Müller, glyskolja, glystorsk. ÅSTRÖM VertebrDj. 29 (1859).
Ssgr(jfr 1)
LUBB-FISK. () == LUBB, sbst.¹ 1. VetAH 1794, s. 223.
– (1) LUBB-SLÄKTE(T). (numera knappast br.) zool. torskfisksläktet Brosmius Cuv. SkandFisk. 77 1838.