© Svenska Akademien. SAOB spalt: M334; tryckår: 1942
(Observera att webbversionen av SAOB inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 31/8 2010). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningformer av uppslagsorden.)
MARKETENTERI mar¹ketän¹teri⁴, n.; best. -et l. -t; pl. -er (HSH 3: 185 (1713) osv.) ((†)== (WoJ (1891))). (förr äv. skrivet -rie. marke- 1749 osv. marqve- (-que-) 1683–1829 )
[jfr d. marketenderi, marketenteri, nor. marketenteri, t. marketenderei; till MARKETENTARE]
[MARKETENTERI 0]
värksamhet l. affärsrörelse för försäljning av matvaror-, drycker, tobak o. andra förnödenhetsartiklar till soldater inom deras förläggning l. ute i fält l. till personalen vid ett större företag (på l. nära dess arbetsplats); ofta konkret, om lokalen för dylik rörelse. Hålla, driva, förr äv. idka marketenteri. At inge okiände Marquetenter .. wid Arméén något Marquetenterie och handel olofligen drifwa måge. SCHMEDEMAH .Just. 844 (1683). Trenne Marketenterier förse (i Höganäs) .. med spisning allt det gruf-folk, som ej har egen hushållning. RUUTH PVetA 1813, s. 15. Vid varje kompani och likställt förband anordnas (under krigsmässiga förhållanden) marketenteri. IntendTjKr. 79 (1923). DN(A) 1931, nr 118, s. 28 (vid ett nybygge). – Anm. Vard. förekomma kortformerna markis mar⁴kis, n.; i best. anv. utan slutartikel; O. marka mar³ka², r. l. f. (vanl. i sg. best. -an). Landsm. XVIII. 8: 27 (1900: markis). Om ja skulle smita in på markis å få en kopp kaffe. PETERSSON 91Karlsson 1938, s. 2. DN(A) 1942. nr 103, s. 7 (: markan).
Ssgr (i sht mil.):
MARKETENTERI-BYGGNAD. konkret: byggnad för marketenterirörelse. SFS 1894, Bih. nr 41, s. 13.
MARKETENTERI-FARTYG ~²⁰. (förr) fartyg för transport av marketenterivaror o. för bedrivande av marketenterirörelse. VFl. 1923, s. 90.
MARKETENTERI-KASSA. kassa vid ett truppförband, bildad av vinstmedel från dess marketenterirörelse. RiksdRevStatsv. 1900. s. 96.
MARKETENTERI-KISTA. jfr -låda. 2NF 17: 1002 (1912).
MARKETENTERI-LÅDA, r. l. f. låda för förvaring o. transport av ett marketenteris redskap o. varor; äv. om mindre markerenteri som åtföljer trupp i fält. TLev. 1911, nr 23 s. 1.
MARKETENTERI-RÖRELSE.
MARKETENTERI-STÅND. salustånd för marketenterirörelse. DA 1793, nr 146, s. 1.
MARKETENTERI-VAGN. för transport av ett marketenteris redskap o. varor. BILLMANSSON Vap. 82 (1880).
MARKETENTERI-VARA, r. l. f. vara som är avsedd att användas inom marketenterirörelse l. som tillhandahålles av ett marketenteri. IntendTjFält 86 (1905).