MUNICIPIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: M1585; tryckår: 1945
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
MUNICIPIUM mun¹isi⁴pium l. mω¹-, l. -sip⁴-, l. ~³⁰², n.; best. -iet; pl. -ier.
[av lat. municipium, till municeps, medborgare i ett municipium, av munia, pl. tjänsteplikter, o. roten i capere, taga (jfr HÄVA)]
[MUNICIPIUM 1]
1) i det romerska riket: landsortsstad under Roms överhöghet, men med lokal självstyrelse. RITTERBERG Sall. 23 (1832). SvUppslB 1934.
[MUNICIPIUM 2]
2) (föga br.) municipalsamhälle. SvD(A) 1926, nr 28, s. 3 (om Kiruna). ÖSTERGREN 1932.