AUTENTICITET SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: A2696; tryckår: 1903
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
AUTENTICITET a[comb_0361]utän¹tisite⁴t, äfv. a[comb_0361]o-, l. a[comb_0361]u¹tenti¹- l. än-, äfv. a[comb_0361]o¹-, stundom (utan diftongisering) a¹ωtän¹- l. a¹u- l. a¹ω- l. a¹u-, äfv. AVTENTICITET av- l. ¹~ (autänntisitét DALIN), r. (f. DALIN (1850)); best. -en.
[jfr t. authenticität, eng. authenticity, fr. authenticité, af nylat. authenticitas, af authenticus (se AUTENTISK)]
[AUTENTICITET 0]
egenskap(en) att vara autentisk; ursprunglighet; äkthet; tillförlitlighet; jfr AUTENTI TUDERUS Kiesewetter 169 (1806; se under AUTENTISK 1. Är vitnesbördet skriftligt bör man .. noga pröfva dess äkthet eller autenticitet: d.v.s. om det verkligen härrörer från den person, för hvilkens det utgifves. LINDBLOM Log. 328 (1836). (Jungfru Marias hydda) i san Loretto, hvars authenticitet icke lärer grunda sig på säkrare bevis. FAHLCRANTZ 4:151 (1836,1865). Till styrkande af dess (dvs. uttalandets) autenticitet har jag förskaffat mig originalet (dvs. originalupplagan af Calvins skrifter), som verkligen .. innehåller det karakteristiska (af Calvin). BOLIN Eur. 1:158 (1868). NF (1876).