REGULADETRI SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: R869; tryckår: 1957
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
REGULADETRI re¹gulad¹etri⁴ l. reg¹, l. -ωl. (règula de tri'DALIN), äv. (numera knappast br.) REGULADITRE -itre⁴ l. REGULADITRI -itri⁴ (re'gula di tri' WESTE), r. l. f. ( AJGOTHUS ThesArithm. 67 1621 osv.) (() n. DALIN 1855, CAHNELIN (1921)); best. -n l. -en; pl. (i bet. 2) -er (LARSSON PStåstdr. 106 (1924)). Anm. I ä. tid, innan det (förr alltid ss. tre l. två ord skrivna) uttrycket regula detri (resp. regula detri) sammansmält till ett ord, användes äv. ss. oblik kasus fommen regulam de tri (med lat. ack.-ändelse i det första ordet), t. ex. Luth Astr. 16 (1584: efter Regulam detri). (regula de tre 1855. reguladetri (regula de tri, regula-de-tri) 1621 osv. reguladitre (regula di tre) c. 18201911. regula di tri 1807–1847)
[jfr t. regeldetri, mht. regula d'tre, regula detri, regel detri, regel de tre; av it. regola del tre, ä. it. regula de le tre cose (eg.: regeln om de tre sakerna) m. m.; jfr det av PMÅNSSON ss. it. benämning anförda (regula) de tri (TMat.
1870, s. 243 (c. 1515)) samt nylat. regula (pro- portionum) de tribus, (proportions)regeln om de tre; till REGEL, sbst.¹ (lat. regula, it. regola), lat. de resp. it. di (l., med artikel, del, delle), av, från, om (jfr DECIDERA m. fl.) o. TRE (lat. tres, abl. tri- bus, it. tre); jfr eng. rule of three, fr. régle de trois, mlat. regula trium rerum (eg.: de tre sakernas regel) m. m. samt sanskr. rāsitraya, eg.: "taltriad", trairāsika (ganita l. karman), eg.] (räkning) som avser tre tal] i sht mat.
[REGULADETRI 1]
1) räknesätt (i sht förr äv.: princip l. regel för räknesätt) varigm man (utan användning av ekvation) med hjälp av tre givna storheter beräknar en fjärde sökt storhet som tillsammans med de givna bildar en proportion l. amlogi; äv. (särsk. i uttr. sam- mansatt reguladetri) i utvidgad anv., om lik. nande räknesätt för beräkning av en storhet med hjälp av flera än tre givna storheter (varvid den sökta storheten kan erhällas gm två l. flera tillämpningar av det ovannämda räknesättet); jfr REGEL sbst.¹ II 1 b ϑ, o. GYLLENE, adj. 2 b.
Enkel (l. vanlig), omvänd reguladetri, varvid den sökta storheten är direkt resp. omvänt proportionell mot den motsvarande storheten bland de givna talen. AJGOTHUS ThesArithm. 67 (1621). Efter man här af tre gifna tal söker detfjerde, har denna regel icke obilligt fåt namn af Regula de tri. PALMQUIST Räkn. 136 (1750). Som Tahellerne (för de belopp som skola inbetalas) endast efter en viss pensions-summa äro uprättade, så utrönes genom regula de tri, derefter värdet för alla andra tillåteliga pensions-summor. PH 13: 15 1784. omvänd regula de tri. NF 13: 848 1889. Exempel – på enkel reguladetri. SFS 1906 nr 10 s. 27. Sammansatt reguladetri. FURUHJELM Männ. 283 (1932). särsk. (mera tillf.) oeg. l. mer l. mindre bildl., om ngt som liknar l. påminner om reguladetri (t. ex. språklig analogi, problem i triangeldrama o. d.). EHTEGNÉR i 3SAH 6: 440 (1891; i fråga om språklig analogi. Historien om han och hon och den tredje är en regula de tri, äldre äu den matematiska. LINDQVIST Herr. 235 (1917).
[REGULADETRI 2]
2) (föga br.) i pl.: reguladetriuppgifter, reguladetriproblem. De värsta reguladetrierna som endast några få (elever) kommo igenom. LARSSON PStåstdr. 106 1924. ,
Ssgr (till 1; i sht mat.):
REGULADETRI-EXEMPEL jfr exempel 1 b. SILJESTRÖM SamlRäkneex. II 1870.
REGULADETRI-FORM. (mera tillf.) om den form (se d. o. I 3) för uppställning o. lösning av ett problem som användes vid reguladetri. ZWEIGBERGK Räkn. 115 1856
REGULADETRI-FRÅGA, r. l. f. (mera tillf.) jfr fråga, sbst. 3, o. -problem.
FALCK Aritm. 234 (1830).
REGULADETRI-METOD(EN). metod(en) att lösa problem medelst reguladetri.
BERGQVIST UndPlanRealsk. 44 (1906).
REGULADETRI-PROBLEM. problem som löses (l. är avsett att lösas) medelst reguladetri. RYDING Carlyle Sart. 97 (1903).
REGULADETRI-RÄKNING. (räkning medelst) reguladetri.
NYSTRÖM LbAritm. 80 (1853).
REGULADETRI-TAL. jfr -exempel, -problem. ZWEIGBERGK Räkn. 81 (1839).
REGULADETRI-UPPGIFT ~⁰² äv. ~²⁰.jfr -exempel, -problem. BERG Räknel. 128 (1888).