SKRUPULÖS SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: S5033; tryckår: 1973
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
SKRUPULÖS skrup¹ulö'⁴s l. skrw'p-, adj. -are adv. -T.(förr äv. scr-. -eus 1716–1830. -euse 1775. -eux 1655 (: scrupuleuxe, pl.) – 1769. -os 16291636. -ös 1668 osv.)
[jfr t. skrupulös, fr. scrupuleux (f. -euse); av lat. scrupulosus, avledn. av scrupulus, scrupulum (se SKRUPEL). – Jfr SKRUPULOSITET]
[SKRUPULÖS 0]
mots. SKRUPEL II: som hyser l. präglas av skrupler l. betänkligheter (jfr BETÄNKSAM 2 a, SAMVETS-ÖM); äv. (o. numera vanl.): ytterst l. utomordentligt l. minutiöst noggrann l. nogräknad l. samvetsgrann; om egenskap l. handling o. d. dels: ägnad att väcka skrupler l. betänk ligheter, betänklig (se d. o. 5 a), dels (o. numera bl.) : (ytterst) sorgfällig, minutiös, ytterst nog grann; ss. adv. äv. (ss. bostämning till adj.): ytterst l. utomordentligt l. minutiöst. (Jag) hafuer (i stilleståndsförhandlingarna) .. ickie veelet ställa migh ann för begierigh, . . eij heller för mykidt vedervertigh (dvs. motsträvig) och scrupulos. AOXENSTIERNA 4. 313 (1629). WOLLIN Stilgjut. 163 (i handl. fr. 1775; om noggrannhet). Brukspatron Grave . . begärde . . sittande präst i Säfsen .. (med vissa löneförmåner). Väl ifrade på det högsta Pastor i Nås mot så stora ingrepp i sina rättigheter, men det scrupuleusa i frågan förföll, då han fick en penninge-ersättning. CRÆLIUS Säfs 25 ((1830). En svag regering står (i Engl.) emot en brokig, föga skrupulös opposition. SDS 1894, nr 310, s. 1Allt (i lunchkorgen var) prägladt af den utsökta japanska nättheten, allting skrupulöst renligt. NYBLOM Österut 109 (1908). LINDROTH Gruvbrytn. 1: 361 (1955; om bokföring) .