FALSARIUM SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: F202; tryckår: 1921
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
FALSARIUM falsa⁴rium, äv. ⁰³⁰², n.; best. -iet; pl. -ler.
[eg. nom.-ack. sg. n. av lat. falsarius (se FALSARIUS)]
förfalskning, bedrägeri; förfalskad vara, förfalskat dokument o. d. Stora falsarier hade blivit begångna inom postvärket. Brevet är ett falsarium. På inlösta falska och förfalskade Sedlar, jämte utbetalda omkostnader och premier för falsariers uptäckande utgör Banquens förlust .. R(iks)d(aler) 22,360. AdP 1800, s. 1355. TT 1874, s. 172. WULFF Petrarcabok 233 (1905). jfr POST-, VARUMÄRKES-FALSARIUM.