FEBRUARI SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: F419; tryckår: 1924
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
FEBRUARI feb¹rɯa⁴ri, r.l. m. (februarius IERICI Colerus 1: 26 (c. 1645), DALIN (1851; jämte februari), HEIDENSTAM Svensk. 1: 290 (1908; arkaiserande). februari DALIN Arg. 1793, nr 13, s. 4 (: den 16. Februari; jfr a), SAHLSTEDT (1773) osv. februarie HORN Lefv. 115 (c. 1657), GBONDE (1756) hos TROLLE-BONDE Hesselby 149. Anm. I ä. tid användes ordet med genomgående lat. böjning, t. ex.: I.. Februario. RARP V. 1: 183 (1654). Den 7 februarii. CLIVIJN (1811) i BrefNSko1H 230. Jfr för övr. anm. under AUGUSTI, sp. 2664)
[liksom d. februar, ä d. februari t. februar, eng. february, fr. février, av lat. februarius, reningsmånad, till februum, reningsmedel, o. februo, rena, sona, av omtvistat ursprung. – Den moderna sv. formen är, liksom vid JANUARI, JUNI, JULI, AUGUSTI, eg. gen. sg. av det lat. ordet (med sammandragning av ii) i i änd) o. begagnades urspr. bl. i de under a o. b anförda särskilda fallen. Se för övr. den etymol. avdeln. under AUGUSTI, sp. 2665]
den andra månaden i året; jfr GÖJEMÅNAD, SKOTTMÅNAD. Februari är den kortaste av årets månader. En kall februari. IERICI Colerus 1: 26 (c. 1645). Åtskillige sådde (år 1750) vårsäd sist i Februarie. GBONDE (1756) hos TROLLE-BONDE Hesselby 149. I senare hälften af februari. DE GEER Minn. 2: 143 (1892). --särsk. a)
[urspr. gen. av det lat. ordet; jfr ovan samt anm. under APRIL, sp. 2047]
med ordningstal (l. adj. sista) ss. attribut betecknande viss dag i månaden; i skrift ofta förkortat till febr. (Den) 1 (första) februari 1924. Then 25 febr. strax effther afftonsången. RA 3: 31 (1593). b)
[urspr. gen. av det lat. ordet; jfr ovan]
attributivt, i förb. februari månad. HORN Lefv. 115 (c. 1657). I februari månad år 1820. RYDBERG RomD 93 (1874, 1877).
Ssgr:
FEBRUARI-DAG.
En frisk och klar februaridag. BÖTTIGER 6: 249 (1836).
FEBRUARI-HÄFTE(T). av tidskrift o. d.
FEBRUARI-KVÄLL,
FEBRUARI-LILJA.
[jfr ä. d. hvide februariililier]
(föga br.) benämning på den tidigt blommande växten Leucojum vernum Lin. LYTTKENS Växtn. 1288 (1912; anfört från Hall.).
FEBRUARI-MORGON.
FEBRUARI-NATT.
FEBRUARI-REVOLUTION(EN). hist. den revolution i Frankrike i febr. 1848 varigm Ludvig Filips monarki störtades o. den andra franska republiken upprättades. SVEDELIUS Statsk. 2: 215 (1868).
FEBRUARI-VÄDER. Ett bistert februariväder. HEIDENSTAM Svensk. 1: 290 (1908).