GAGAT SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: G11; tryckår: 1928
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
GAGAT gaga⁴t, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag av gagat, mindre br.) -er. ( gagas 1747–1837. gagat(th) 1788 osv.)
[jfr t. gagat; av lat. gagates, av gr. γαγάτης, avledn. av Γάγαι, stad i Lykien, där mineralet skall hava förekommit]
[GAGAT 0]
miner. benämning på en svart, glänsande varietet av stenkol l. brunkol; jfr JET WALLERIUS Min. 199 (1747). RINMAN (1788). Hårdare glänsande stycken .. (av brunkol) förarbetas under namn af Gagat eller Jayet till en mängd smycken, i synnerhet till knappar. ÅKERMAN KemTechn. 1: 156 (1832). BJÖRKMAN Chaucer 31 (1906).
Ssgr
GAGAT-BROSCH.
GAGAT-SMYCKE.
GAGAT-SVART. DALIN (1852). BACKMAN Dickens Pickw. 1: 16 (1871).