GÖJA.sbst1 SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: G1673; tryckår: 1929
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
GÖJA jöj³a², sbst.¹, om månad o. växt r. l. f., om person f. ( goj- 1881. gö(i)j- o. d. 1538 osv.)
[sv. dial. gö(j)a, gy(j)a, motsv. d. dial. gue, nor. dial. gjø, goi, goa, go, f., isl. gói, gæ, f., nyisl. góa, f., februari l. slutet av februari o. början av mars, färöiska , n., mars; på många håll äv. betecknande ett mytiskt väsen som antogs visa sig under de nämnda tiderna ("göjemånaden"); säkerligen urspr. en vegetationsgudomlighet (med motsvarigbet i d. dial. goi, goen, jøjn o. d. samt nt. frū gōde l. gaue, gaur o. d.) som troddes taga sitt hemvist i årets sista gröda, varav gjordes bilder till vilka man offrade under "göjemånaden"; av mycket omtvistad härledning; möjl. besläktat med gr. χϑών, jord (jfr HUMUS); tidigare fört bl. a. till ieur. g[comb_0311]hei[comb_032F]em- o. d., föreliggande t. ex. i lat. hiems, vinter (se GIMMER); se LID
Joleband 189 ff., 250 ff., 269 ff. (1928)]
[GÖJA.sbst1 1]
1) "göjemånad"; numera bl. ngn gg i vitter stil, i personifikation. Den 9 vthi giöja år 1619. GUSTAF II ADOLF 485 (1619). Fru Göja ger en gunstig blick. Det fram åt våren lider. LILJESTRÅLE Fid. 652 (1772). KARLFELDT FridLustg. 23 (1901).
[GÖJA.sbst1 2]
2) bot. av Lyttkens föreslaget namn på de tidigt om våren blommande liljeväxterna avi släktet Leucoium Lin.; jfr GÖJE-BLOMSTER, -MÅNADS-BLOMMA, -MÅNADS-BLOMSTER, ävensom -BLOMMA. LYTTKENS Växtn. 1283 (1912). jfr VÅR-GÖJA.
Ssgr (till 1):
A
():
GÖJ-MÅNAD, se C.
B
():
GÖJA-MÅNAD, se C.
C
GÖJE-BLOMMA, f.
[ordet har sannol. liksom "göjemånadsblomma" urspr. betydt: klosterlilja, men kommit att beteckna pingstliljan, på grund av att de bägge växterna förblandats; jfr
LYTTKENS Växtn. 1283 ff. (1912)] () liljeväxten Narcissus poëticus Lin., vit nareiss, pingstlilja. RUDBECK HortBot. 78 (1685).
GÖJE-BLOMSTER. () == -MÅNADSBLOMSTER. SCHRODERUS Comenius 131 1639; t.: die HornungsBlum).
GÖJE-BLOT. (i fackspr., i fråga om forntida förh. i Norden) under göjemånaden firat blot. Landsm. 1911, s. 639.
GÖJE-MÅNAD. ( goja- 1681 (: Goya månat). göj- 1878 (: Göijmåna). gö(i)jeo-. d. c. 1580 osv. göjo- 1538 (: göyomånat)) (numera nästan bl., mindre br., i vitter stil) februari; t. o. m. år 1900 i almanackan användt ss. benämning på denna månad. VarRerV 4 (1538). I dag lär det vara den andra i Göjemånaden här i Åbo. KELLGREN (SVS) 6: 55 (1776). Alm. 1900, s. 7. SELANDER Keller Seldw. 2: 83 (1913).
GÖJE-MÅNADSBLOMMA, f. () == -MÅNADS-BLOMSTER. FRANCKENIUS Spec. C 4 a (1638, 1659) -MÅNADS-BLOMSTER. () örten Leucoium vernum Lin.; jfi GÖJA, sbst.¹ 2. TILLANDZ D 1 b (1683). LIND 1749; under nareisse).
GÖJE-VISA, r. l. f. (enst.) KARLFELDT FridLustg. 23 1901; titel på dikt).
D
():
GÖJO-MÅNAD, se C.