SYZYGIE SAOB/OSA - Göteborgs universitet

OBS! Ny teckenrätt inläsning finns på saob.se

© Svenska Akademien. SAOB spalt: S15828; tryckår: 2001
(Observera att webbversionen av SAOB på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ inte är slutkorrigerad (senaste uppdatering: 11/9 2014). Text i rött är tillägg till den ursprungliga tryckta texten, t.ex. moderniserade stavningsformer av uppslagsorden.)
SYZYGIE sytsygie l. sysy ⁴-, äv. (tillf.) SYZYGY sytsygy l. sysy ⁴-, r.; best. -n ; pl. -r ; förr äv. SYZYGI (syzygı- DALIN (1871 )), r.; best. -en (äv. att hänföra till syzygie (se ovan)); pl. -er (äv. att hänföra till syzygie (se ovan); l. SYZYGIA , r. l. f.; best. -an . ( förr äv. zy- . -i 1848 -- 1871 . -ia 1795 . -ie 1984 osv. -ier , pl. 1748 osv. -y 1980 )
[ liksom d. syzygie , t. syzygie , eng. syzygy , fr. syzygie av senlat. syzygia , av. gr. συζυγία, till ζευγνύναι, förena, av σύν, samman (se SYN- ) o. ζυγόν, ok (se OK )
]
[SYZYGIE 1]
1) astron. om två himlakroppars sammanträffande vid samma longitud på himlen, konjunktion (se d. o. 2 ); äv. om kropparnas ställning vid rakt motsatta longituder, opposition (se d. o. 1 a ); särsk. (o. i sht) i pl., om solens o. månens ställning vid dessa tillfällen. VetAH 1748 , s. 171. Äfven som Solens verkningar på Månen förorsaka en variation uti Månens orbitas excentricitet, hvarigenom den är störst, då Apsidernes linie faller in med syzygierne . . så skola (osv.) . MELANDERHJELM PVetA 1790 , s. 39. Ny och Nedan kallas med ett ord Syzygier, det första och sista qvarteret tillsammans, Qvadraturer. EHRENHEIM Phys. 2: 53 (1822 ). Konjunktion och opposition kallas med ett gemensamt namn syzygier. LINDHAGEN Astr. 381 (1860 ). Ställningarna av konjunktion och opposition mellan månen, solen och jorden benämnas zyzygier. 3NF 11: 313 (1924 ). BraBöckLex. (1980 ).
[SYZYGIE 2]
2) (†) dipodi. De gamle (mätte) alla versslagen, utom de daktyliska, efter dubbelfötter eller syzygier. Phosph. 1811 , s. 499. DALIN (1871 ).
[SYZYGIE 3]
3) (†) om en mellanstavelses utelämnande. DALIN (1871 ).
[SYZYGIE 4]
4) (†) om förening av flera konsonerande intervaller (se INTERVALL 2 ). DALIN (1871 ).