Svenska Akademiens ordbok Allmän info | Hem

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

SAOB och SAOL är två helt olika informationskällor.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en omfattande historisk kartläggning av det svenska språket från 1521 och fram till våra dagar. SAOB är en i raden av historiska ordböcker på olika språk som i de flesta fall påbörjades redan under 1800-talet. Första bandet av SAOB (A-Anlöpning) publicerades 1898 och det trettiofemte bandet (Tok-Tyna) kom ut 2009. I SAOB kan man se hur enskilda ord har använts under århundradena, vad de betyder, varifrån de kommer osv. Eftersom ordboken befann sig i början av alfabetet omkring sekelskiftet 1900, hittar man ord som i dag är föråldrade (automobil och bicykel) och man saknar i gengäld ord som kommit till under senare tid (aids, anorektisk). Totalt behandlar SAOB över 470 000 ord. Av dessa är ca 54 000 huvudord och 360 000 sammansättningar.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är den lilla blå handboken i ett band som visar hur dagens svenska stavas och böjs. Den är ett slags rättskrivningsordlista som med tiden blivit den inofficiella normen för just stavning och ordböjning i svenskan. Den innehåller också förklaringar till mindre vanliga ord, i vissa fall också uppgifter om uttal och stil. Första upplagan av SAOL kom redan 1874. Den senaste upplagan (den trettonde) kom ut 2006 och har ett ordförråd på drygt 120 000 ord.

SAOB:s ingångssida | SAOL:s ingångssida Senast uppdaterad: 2010-08-19 Kontakt .