Svenska Akademiens ordbok

Så här söker du på uppslagsord i SAOB

Översikt över inställningarna

Stavning:

SAOBs äldre delar följer en stavningsnorm som avviker från den som vi är vana vid i dag. Man möter former som värksamhet där vi förväntar oss verksamhet, aftal där vi skriver avtal o.s.v. Vi har därför kompletterat med moderniserade ordformer där så ha kunnat ske maskinellt. Normalt sker sökningar efter både moderniserade och ursprungliga former, men man kan också välja att bara söka i den ena varianten.

Modern eller ursprunglig
Modern stavning fungerar ibland även om SAOB bara har en äldre stavningsvariant: Både aftal och avtal hittar ordet aftal i SAOB.
Moderniserad
SAOBs ursprungliga stavning fungerar inte när det det finns en modern variant: Söksträngen avtal hittar SAOBs aftal medan aftal inte gör det.
Ursprunglig
Sökningen sker bara på de ordformer som står i den tryckta SAOB: Söksträngen aftal hittar ordet aftal men avtal ger inte någon träff.

Uppslagsord:

Trunkering

Vanliga skäl till utebliven träff

Träffar per sida:

Du kan välja mellan ett antal alternativ för hur många träffar som ska visas per sida. Vid en träff får du se artikeln med en gång.

Upp