Svenska Akademiens ordbok Hem

Stavning i SAOB

Stavning med ä/e
I tidigare delar av SAOB stavas det korta e-ljudet i vissa ord med ä i artikeltexten (ex. värksam, värksamhet). Det kan för en modern läsare uppfattas som ett stavfel eller korrekturfel, men det är fråga om en stavningsreform som inte lyckades. Oväntade ä-stavningar finns t.o.m. bokstaven R. För korrekt stavning av nutidsspråket hänvisar vi till Svenska Akademiens ordlista (SAOL).

Normalisering
Inom OSA-projektet bedrivs ett omfattande arbete med normalisering av SAOB-texten (t.ex. att besökarens inskrivna sökord avhandla automatiskt leder till uppslagsordet afhandla), men man har ännu inte hunnit ändra stavningsvarianterna i artikeltexten.

Grekiska tecken
Moderna webbläsare har som regel inte några problem men normal grekisk skrift, men det är inte alltid som de klarar alla alla bokstäver med diakritiska tecken. Det gör att ovanliga tecken ibland kan visas som ett frågetecken eller som en fyrkant i stället för det riktiga tecknet.
Senast uppdaterad 2010- 08- 19 Kontakt .